Aplikacja TPŁ
Dostępne jest mobilne Kalendarium wydarzeń TPŁ w formie aplkacji na telefon do pobrania i instalacji w sklepie Google Play Będziemy wdzięczni za Wasze uwagi i sugestie, można użyć do tego Księgi Gości lub pisać do mnie paw_mak

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej


Kalendarium:

Szanowni Państwo w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID 19 biuro zawiesza swoją działalność do czasu ustabilizowania się sytuacji w kraju. Dzwońcie do nas i piszcie - pozostajemy do Waszej dyspozycji;
tel.: 607 828 892 , adres e-mail: tplodz1959@wp.pl

dodano 14.10.2020 r.


Szanowni Państwo w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uregulowania składek oraz pozyskania wszelkich danych na temat naszej działalności (w zmienionej formule) informujemy, że biuro TPŁ wznawia regularną działalność od dnia 1 października 2020. Dyżury będą pełnione przez członków TPŁ od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-14.00 oraz dodatkowo w środę od 14.00 do 17.00. Informacje o podejmowanych działaniach będą przekazywane na bieżąco.

dodano 22.09.2020 r.


Szanowni Państwo,
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie nas wszystkich, zdecydowaliśmy się ostatecznie na przeprowadzenie tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2020” online.

Będzie to zupełnie nowe doświadczenie, również dla nas, organizatorów. Na kolejnych etapach będziemy informować Państwa o przebiegu i postępach tegorocznej edycji. ...więcej

dodano 03.09.2020 r.


Szanowni Państwo, dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa, spacery zostają zawieszone do odwołania.
Jak sytuacja się uspokoi podamy nowe daty.
Marta Domańska

dodano 14.03.2020 r.


28 lutego przeprowadziliśmy kolejne zajęcia z cyklu „Odkrywcy Łodzi” – tym razem w PM 223, gdzie uruchamiamy nowe Przedszkolne Koło TPŁ...więcej

Przedszkolne Koło TPŁ - PM223

dodano 04.03.2020 r.


XVI REGIONALNY KONKURS LITERACKI MOJE ULUBIONE MIEJSCE w ŁODZI i REGIONIE
ROK SZKOLNY 2019/2020

Zaproszenie do udziału w XVI Konkursie Literackim "Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie"

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi zapraszają do udziału w XVI Konkursie Literackim Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie pod patronatem:
ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE,
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ w ŁODZI,
MIĘDZYNARODOWEGO ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO JERZEGO
...więcej

dodano 03.03.2020 r.


Zapraszamy Szkolne i Przedszkolne Koła TPŁ do współpracy. W ofercie: warsztaty w placówce, warsztaty regionalne, spacer po okolicy, sobotnie spacerki i inne ciekawe formy spędzania czasu i poznawania Łodzi.

notatki ze spacerów 2019
Znalezione w sieci:
Liczba naszych Gości:

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Strona główna

60 lat minęło ... Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi 1959-2019


Towarzystwo Przyjaciół Łodzi korzeniami sięga 1936 roku i zaliczane do kategorii Towarzystw małych ojczyzn.

„Do tej kategorii stowarzyszeń należy zaliczyć także powstałe w maju 1936 roku, a zarejestrowane w 1937 r., Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, które liczyło wówczas 73 członków. Do grona jego założycieli należeli: inż. Karol Bajer, mecenas Bolesław Fichna, inż. B. Michelis, inż. Zygmunt Gundlach. Siedziba tego Towarzystwa mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 102. Do pierwszego Zarządu zostali wybrani m.in. przemysłowiec Robert Geyer jako prezes, naczelny inżynier Kolei Elektrycznej Łódzkiej Włodzimierz Goebel, właściciel apteki Robert Rembieliński, ks. prałat Dominik Kaczyński, przemysłowiec Zygmunt Fiedler, dziennikarz „Kuriera Łódzkiego” Stanisław Rachalewski, wicedyrektor Izby Handlowo-Przemysłowej Mieczysław Hertz. Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, podobnie jak wyżej wymienionych, była troska o harmonijny rozwój miasta, podniesienie jego poziomu sanitarnego i estetycznego. Przy realizacji tych założeń Towarzystwo zakładało bliską współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi. w rozwinięciu szerszej działalności przeszkodził jednak wybuch wojny”.

Tekst z artykułu „Zapomniani społecznicy” rozdział pt. Towarzystwa małych ojczyzn według Marii Nartonowicz-Kot – prof. nadzw., dr hab. Instytutu Historii UŁ.


Pierwszy zarzad reatywowanego w 1959 roku TPŁ

Pierwszy Zarząd—reaktywowanego TPŁ

Kilkanaście lat po II wojnie światowej, w sierpniu 1959 roku redaktor Mieczysław Jagoszewski na łamach „Dziennika Łódzkiego” w artykule Mocno biją serca łodzian dla swego rodzinnego miasta podjął inicjatywę reaktywowania Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Z wyniku tej inicjatywy 26 października 1959 roku w Sali Prezydium Rady Narodowej przy ulicy Piotrkowskiej 104 odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. w tym samym roku uzyskano lokal przy ulicy Piotrkowskiej 104, a za użytkowanie miasto nie pobierało opłat. Oficjalna działalność Towarzystwa Przyjaciół Łodzi rozpoczęła się 27 listopada 1959 roku, tj. od momentu zarejestrowania i zatwierdzenia statutu pod numerem 250 w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi. Pierwszym przewodniczącym TPŁ (po reaktywacji) był Eugeniusz Ajnenkiel, zastępcami zostali: Roman Karczmarek – archiwista, Zdzisław Kozłowicz – dziennikarz, a sekretarzem Stanisław Niedzielski, zastępcą sekretarza został Zdzisław Konicki – archiwista. w skład Zarządu weszli również jako członkowie: Józef Pilarski – aktor, Janina Gemel – nauczycielka, Tadeusz Chruścielewski – pisarz, Bolesław Busiakiewicz – wieloletni pracownik Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia, Jan Augustyniak – bibliotekarz, Jan Koprowski – tłumacz języka niemieckiego, Mieczysław Jagoszewski – dziennikarz, prof. Stefan Hrabec – rektor UŁ, Remigiusz Bierzanek prof., Gryzelda Missalowa – historyk i Apolinary Kulesza. Komisję rewizyjną tworzyli: przewodniczący – Edward Andrzejczak, działacz sportowy; członkowie: Franciszka Kierska – radna, Stefan Staniaszek - redaktor naczelny „Trybuny Ludu” i Stanisław Majkowski - prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Funkcję kierownika biura powierzono Stefanii Podgrodzkiej (uchwała Zarządu TPŁ z 11.01.1960), a od marca 1961 roku Halinie Skawińskiej.

Zarzad TPŁ lata 2007-2011

Zarząd TPŁ 2007-2011

Działalność TPŁ od początku jego istnienia skupiała się na pogłębieniu znajomości miasta i jego dziejów wśród łodzian, popularyzacji zagadnień kultury i sztuki oraz kształtowaniu pozytywnych społecznie więzi międzyludzkich.

W statucie przyjęto zasadę pracy w  , Sekcjach i Klubach powołanych przez Zarząd Towarzystwa. Od 2006 roku Towarzystwo Przyjaciół Łodzi jest organizacją pożytku publicznego.

W 2009 roku uroczyście obchodzono 50-lecie TPŁ (od daty reaktywacji).
Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia:

Siedziby:

Obecny skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi został powołany na kadencję 2015-2019 w składzie:

Ponadto członkami Zarządu zostali: Dariusz Chwalborski, Patrycja Czudak, Marek Kołacz, Jerzy Kellner, Anna Nuc, Teresa Urbańska, Agnieszka Wasiak.

Komisję Rewizyjną tworzą: Antoni Binasiak, Danuta Kierczuk i Jan Siciński.

Rok 2009 upłynął przede wszystkim pod znakiem aktywnych i szeroko zakrojonych przygotowań do obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia TPŁ (po reaktywacji w 1959). Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 stycznia 2010 roku w Dużej Sali Obraz Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi.

Na koniec 2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Łodzi liczyło 196 członków w tym 92 uczniów i 1 członka wspierającego: TOYA sp z o.o.

W maju 1936 roku Karol Bajer i Bolesław Fichna na zebraniu założycielskim Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, nie mogli przypuszczać, że stowarzyszenie, któremu dają początek, tak głęboko wtopi się w tkankę miasta Łodzi, i że przetrwa zakonserwowane w  postaci idei i zostanie reaktywowane w 1959 roku, by dalej w wyniku długoletniej działalności stać się organiczną częścią naszego miasta.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi angażując ludzi w życie miasta ma na celu rozbudzenie wśród łodzian lokalnego patriotyzmu.

herb
do góry strony do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: