Aplikacja TPŁ
Dostępne jest mobilne Kalendarium wydarzeń TPŁ w formie aplkacji na telefon do pobrania i instalacji w sklepie Google Play Będziemy wdzięczni za Wasze uwagi i sugestie, można użyć do tego Księgi Gości lub pisać do mnie paw_mak

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej


Kalendarium:

Łódź wyróżniona: National Geographic ogłosiło ranking Best of The World 2022
... Łódź ma się z czego cieszyć. Miasto zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu Best of The 2022, zestawionym przez redakcję międzynarodowego magazynu National Geographic Traveler. Łódź została wyróżniona jako jedyne polskie miasto. Sukces zawdzięcza zrównoważonemu rozwojowi....
więcej na www.lodz.naszemiasto.pl

dodano 02.12.2021 r.


Zapraszamy na kolejny spacer z cyklu "Szczególne spacery po Łodzi". Spotykamy się przy Ławeczce Tuwima. Będziemy poznawać kolejne detale i ciekawostki ulicy Piotrkowskiej. Dowiemy się m.in. jak mieszkańcy wybudowali pomnik milenijny, gdzie stoi Bolek, czy na Piotrkowskiej można zobaczyć łabędzie i jaszczurkę, a może sowę i koguta, jak kamienice podpowiadają kiedy zostały wybudowane i do kogo należały, czy Łódź ma swoje krasnale i wiele innych.
Spacer poprowadzi Marta Domańska.
Udział w spacerze jest bezpłatny
W terminie: niedziela, 16 grudnia 2021 o 12:00
Zbiórka: ul.Piotrkowska/Ławeczka Tuwima.

dodano 24.11.2021 r.


XV Walne Zebranie Sprawozdawczo
Dnia 10 XI 2021 roku w gościnnych progach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się XV Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Na 198 członków, w tym 68 uprawnionych do głosowania, w zebraniu udział wzięło 27 osób. Komisja mandatowa wnioskowała o przeprowadzenie zebrania w drugim terminie o godzinie 17.00 – wniosek został przyjęty. ...więcej

dodano 19.11.2012 r.


Zapraszamy na kolejny spacer z cyklu Szczególne spacery po Łodzi - ulica Piotrkowska cz. 3 Zajrzymy w zakamarki podwórek, odszukamy ciekawe detale nie tylko architektoniczne oraz poznamy ciekawostki o budynkach i osobach, które w nich mieszkały lub tworzyły. Spacer poprowadzi Marta Domańska Udział w spacerach jest bezpłatny
W terminie: niedziela, 21 listopada 2021 o 12:00 – 14:00
Zbiórka: róg Piotrkowskiej i Moniuszki.

dodano 11.11.2021 r.


XV Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie

XV Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie

TPŁ ma przyjemność zaprosić na XV Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie członków Towarzystwa które odbędzie się dnia 10 listopada 2021 roku o godzinie 16.30 w pierwszym terminie, o godzinie 17.00 w drugim terminie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.Marszałka Józefa Piłsudzkiego przy ul.Gdańskiej 100/102.

dodano 26.10.2021 r.


Kongres Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego

W Kutnie w dniach 24 i 25 września spotkali się regionaliści z Województwa Łódzkiego. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi reprezentowali: Ryszard Bonisławski - prezes, Elżbieta Wojsa - skarbnik, Elżbieta Malińska - sekretarz i Marek Kołacz - członek. Był to Kongres Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Regionaliści w służbie dla społeczności Ziemi Łódzkiej".
...więcej

dodano 30.09.2021 r.


Od 1 września 2021 r. wznawiamy pracę sekretariatu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, który czynny będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 14.00. Zapraszamy.

dodano 31.08.2021 r.


Kolory Polski 2021

Wznawiamy cykl Kolory Polski
- XXII Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej

2021 - koncerty i wycieczki...więcej

Sprzedaż rozpoczyna się 13 lipca 2021 (wtorek). Rezerwacje telefoniczne nie będą przyjmowane.
Godziny otwarcia TPŁ: w lipcu; wtorek i środa od 14.00 do 16.00 w sierpniu; wtorek od 14.00 do 18.00.

dodano 12.07.2021 r.


Spacery

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi w ramach ścisłej współpracy z Kołem Przewodników im.Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi O/Łódź PTTK zachęca do udziału w spacerach. Życzymy uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń...więcej

dodano 24.06.2021r.


Płyta To nasza Łódź

Na płycie To nasza Łódź znalazły się 24 piosenki nagrywane w latach 2017-2019 przez uczestników Przeglądów Piosenki o Łodzi, młodych solistów, zespoły i chóry. Większość z nich to kompozycje powstające specjalnie na Przegląd, tworzone przez łódzkich muzyków i poetów, ale także nauczycieli, rodziców, młodzież i dzieci. Oprócz premier na repertuarowej liście są również stare piosenki o Łodzi w nowych aranżacjach i interpretacjach.
...więcej

dodano 20.01.2021 r.


Koncert laureatów XXVI Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2020” online - edycja II uzupełniona.

dodano 23.12.2020 r.


Śpiewnik Łódzki 2020
Śpiewnik Łódzki 2020 Spośród premierowych piosenek zaprezentowanych na XXVI Przeglądzie Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2020” online, jury konkursowe w składzie: Krystyna Pietranek-Kulis, Anna Jeremus-Lewandowska, Beata Zawadzka-Kłos, Jolanta Gzella, Stanisław Kierner, Izabela Połońska, Elżbieta Wojsa, wybrało 9 piosenki do zapisu w wersji komputerowej.

12.12.2020 r.


Zapraszamy Szkolne i Przedszkolne Koła TPŁ do współpracy. W ofercie: warsztaty w placówce, warsztaty regionalne, spacer po okolicy, sobotnie spacerki i inne ciekawe formy spędzania czasu i poznawania Łodzi.

notatki ze spacerów 2019
Znalezione w sieci:
Liczba naszych Gości:

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Strona główna

60 lat minęło ... Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi 1959-2019


Towarzystwo Przyjaciół Łodzi korzeniami sięga 1936 roku i zaliczane do kategorii Towarzystw małych ojczyzn.

„Do tej kategorii stowarzyszeń należy zaliczyć także powstałe w maju 1936 roku, a zarejestrowane w 1937 r., Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, które liczyło wówczas 73 członków. Do grona jego założycieli należeli: inż. Karol Bajer, mecenas Bolesław Fichna, inż. B. Michelis, inż. Zygmunt Gundlach. Siedziba tego Towarzystwa mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 102. Do pierwszego Zarządu zostali wybrani m.in. przemysłowiec Robert Geyer jako prezes, naczelny inżynier Kolei Elektrycznej Łódzkiej Włodzimierz Goebel, właściciel apteki Robert Rembieliński, ks. prałat Dominik Kaczyński, przemysłowiec Zygmunt Fiedler, dziennikarz „Kuriera Łódzkiego” Stanisław Rachalewski, wicedyrektor Izby Handlowo-Przemysłowej Mieczysław Hertz. Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, podobnie jak wyżej wymienionych, była troska o harmonijny rozwój miasta, podniesienie jego poziomu sanitarnego i estetycznego. Przy realizacji tych założeń Towarzystwo zakładało bliską współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi. w rozwinięciu szerszej działalności przeszkodził jednak wybuch wojny”.

Tekst z artykułu „Zapomniani społecznicy” rozdział pt. Towarzystwa małych ojczyzn według Marii Nartonowicz-Kot – prof. nadzw., dr hab. Instytutu Historii UŁ.


Pierwszy zarzad reatywowanego w 1959 roku TPŁ

Pierwszy Zarząd—reaktywowanego TPŁ

Kilkanaście lat po II wojnie światowej, w sierpniu 1959 roku redaktor Mieczysław Jagoszewski na łamach „Dziennika Łódzkiego” w artykule Mocno biją serca łodzian dla swego rodzinnego miasta podjął inicjatywę reaktywowania Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Z wyniku tej inicjatywy 26 października 1959 roku w Sali Prezydium Rady Narodowej przy ulicy Piotrkowskiej 104 odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. w tym samym roku uzyskano lokal przy ulicy Piotrkowskiej 104, a za użytkowanie miasto nie pobierało opłat. Oficjalna działalność Towarzystwa Przyjaciół Łodzi rozpoczęła się 27 listopada 1959 roku, tj. od momentu zarejestrowania i zatwierdzenia statutu pod numerem 250 w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi. Pierwszym przewodniczącym TPŁ (po reaktywacji) był Eugeniusz Ajnenkiel, zastępcami zostali: Roman Karczmarek – archiwista, Zdzisław Kozłowicz – dziennikarz, a sekretarzem Stanisław Niedzielski, zastępcą sekretarza został Zdzisław Konicki – archiwista. w skład Zarządu weszli również jako członkowie: Józef Pilarski – aktor, Janina Gemel – nauczycielka, Tadeusz Chruścielewski – pisarz, Bolesław Busiakiewicz – wieloletni pracownik Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia, Jan Augustyniak – bibliotekarz, Jan Koprowski – tłumacz języka niemieckiego, Mieczysław Jagoszewski – dziennikarz, prof. Stefan Hrabec – rektor UŁ, Remigiusz Bierzanek prof., Gryzelda Missalowa – historyk i Apolinary Kulesza. Komisję rewizyjną tworzyli: przewodniczący – Edward Andrzejczak, działacz sportowy; członkowie: Franciszka Kierska – radna, Stefan Staniaszek - redaktor naczelny „Trybuny Ludu” i Stanisław Majkowski - prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Funkcję kierownika biura powierzono Stefanii Podgrodzkiej (uchwała Zarządu TPŁ z 11.01.1960), a od marca 1961 roku Halinie Skawińskiej.

Zarzad TPŁ lata 2007-2011

Zarząd TPŁ 2007-2011

Działalność TPŁ od początku jego istnienia skupiała się na pogłębieniu znajomości miasta i jego dziejów wśród łodzian, popularyzacji zagadnień kultury i sztuki oraz kształtowaniu pozytywnych społecznie więzi międzyludzkich.

W statucie przyjęto zasadę pracy w  , Sekcjach i Klubach powołanych przez Zarząd Towarzystwa. Od 2006 roku Towarzystwo Przyjaciół Łodzi jest organizacją pożytku publicznego.

W 2009 roku uroczyście obchodzono 50-lecie TPŁ (od daty reaktywacji).
Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia:

Siedziby:

Obecny skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi został powołany na kadencję 2015-2019 w składzie:

Ponadto członkami Zarządu zostali: Dariusz Chwalborski, Patrycja Czudak, Marek Kołacz, Jerzy Kellner, Anna Nuc, Teresa Urbańska, Agnieszka Wasiak.

Komisję Rewizyjną tworzą: Antoni Binasiak, Danuta Kierczuk i Jan Siciński.

Rok 2009 upłynął przede wszystkim pod znakiem aktywnych i szeroko zakrojonych przygotowań do obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia TPŁ (po reaktywacji w 1959). Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 stycznia 2010 roku w Dużej Sali Obraz Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi.

Na koniec 2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Łodzi liczyło 196 członków w tym 92 uczniów i 1 członka wspierającego: TOYA sp z o.o.

W maju 1936 roku Karol Bajer i Bolesław Fichna na zebraniu założycielskim Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, nie mogli przypuszczać, że stowarzyszenie, któremu dają początek, tak głęboko wtopi się w tkankę miasta Łodzi, i że przetrwa zakonserwowane w  postaci idei i zostanie reaktywowane w 1959 roku, by dalej w wyniku długoletniej działalności stać się organiczną częścią naszego miasta.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi angażując ludzi w życie miasta ma na celu rozbudzenie wśród łodzian lokalnego patriotyzmu.

herb
do góry strony do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: