Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej

Członkostwo


Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi może zostać każdy miłośnik naszego miasta. Po opłaceniu składki członkowskiej uzyskuje się legitymację TPŁ.

Członkowie

Roczna składka członkowska:

Więcej informacji na temat członkostwa w TPŁ w statucie organizacji.

Chętni do wstąpienia do TPŁ lub opłacenia składki członkowskiej mogą zrobić to na 2 sposoby:

W przypadku zapisów internetowych należy wcześniej uzgodnić informacje poprzez e-mail: tplodzi@republika.pl i wpłacić opłatę na konto TPŁ oraz indywidulanie umówić się w sprawie odbioru legitymacji w siedzibie TPŁ.

Nr konta do wpłaty: 49 2030 0045 1110 0000 0425 1800

fotografia - członkowie tpł

Członkowie TPŁ na spacerze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łodzi zwraca się z prośbą o wsparcie Towarzystwa wpłatami 1% podatku

SPOSÓB PRZEKAZANIA 1% PODAKTU NA RZECZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI (organizacji pożytku publicznego):

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 37 lub 36) od kwoty należnego podatku odjąć 1% i kwotę tę wpisać w odpowiednią rubrykę druku PIT Na druku PIT należy wpisać nazwę organizacji TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS) 0000099030

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łodzi wszystkim darczyńcom składa serdeczne podziękowania.

herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: