Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej

TPŁ
Łódź 90-406,
ul. Piotrkowska 17 lokal 69U
tel.: 607 828 892
tplodz1959@wp.pl

mural

Członkostwo


Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi może zostać każdy miłośnik naszego miasta. Po opłaceniu składki członkowskiej uzyskuje się legitymację TPŁ.

Członkowie

Roczna składka członkowska:

Więcej informacji na temat członkostwa w TPŁ w statucie organizacji.

Chętni do wstąpienia do TPŁ lub opłacenia składki członkowskiej mogą zrobić to na 2 sposoby:

W przypadku zapisów internetowych należy wcześniej uzgodnić informacje poprzez e-mail: tplodzi@republika.pl i wpłacić opłatę na konto TPŁ oraz indywidulanie umówić się w sprawie odbioru legitymacji w siedzibie TPŁ.

Nr konta do wpłaty: 49 2030 0045 1110 0000 0425 1800

fotografia - członkowie tpł

Członkowie TPŁ na spacerze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łodzi zwraca się z prośbą o wsparcie Towarzystwa wpłatami 1% podatku

SPOSÓB PRZEKAZANIA 1% PODAKTU NA RZECZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI (organizacji pożytku publicznego):

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 37 lub 36) od kwoty należnego podatku odjąć 1% i kwotę tę wpisać w odpowiednią rubrykę druku PIT Na druku PIT należy wpisać nazwę organizacji TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS) 0000099030

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łodzi wszystkim darczyńcom składa serdeczne podziękowania.

herb
Kalendarium:
notatki ze spacerów 2019
Znalezione w sieci:
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: