Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Nagrody, wyróżnienia i odznaczeniaCzłonkowie TPŁ Zasłużeni Dla Miasta Łodzi:


 1. 2015
  • Marta Domańska
 2. 2011
  • Elżbieta Wojsa
 3. 2010
  • Cygan Barbara
 4. 2009
  • Kolanek Jadwiga
 5. 2008
  • Siciński Jan
  • Zareda Jadwiga
 6. 2007
  • Mitek Janina
 7. 2006
  • Pilarska Anna
 8. 2005
  • Nuc Anna
  • Strzałkowska Zofia
  • Wasiak Agnieszka
 9. 2003
  • Bonisławska Aleksandra
 10. 2002
  • Koncewicz Elżbieta
  • Zawadzki Bogumił
 11. 2001
  • Malińska Elżbieta
  • Tomaszewicz Władysław
 12. 2000
  • Kierczuk Danuta
 13. 1999
  • Gułaj Krystyna
  • Kurzawa Otylia
  • Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
 14. 1997
  • Nowicka Sabina
  • Szubert Henryk
 15. 1996
  • Budziarek Marek
 16. 1995
  • Bonisławski Ryszard
  • Kurman Zdzisław
  • Nicpan Halina
 17. 1994
  • Bobrowska Krystyna
 18. 1992
  • Konicki Zdzisław
  • Łukawski Stanisław

Członkowie TPŁ Laureaci Nagrody Miasta Łodzi


 1. 2005
  • Antoni Binasiak
 2. 2001
  • Ryszard Bonisławski
 3. 2000
  • Sabina Nowicka - nagroda za działalność zawodową i społeczną
 4. 1999
  • Ryszard Rosin - nagroda za twórczość naukową
 5. 1998
  • Krystyna Bobrowska - nagroda za działalność społeczną
 6. 1995
  • Jerzy Urbankiewicz - nagroda za twórczość literacką
 7. 1990
  • Sabina Nowicka - nagroda za całokształt działalności na rzecz kultury
  • Ryszard Rosin - nagroda za całokształt działalności naukowo - dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie historii i tradycji ziemi łódzkiej
 8. 1989
  • Krystyna Bobrowska - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej
 9. 1979
  • Tadeusz Chróścielewski - nagroda za całokształt twórczości literackiej
 10. 1977
  • Mieczysław Jagoszewski - nagroda za całokształt twórczości i działalności dziennikarskiej oraz literackiej związanej z Łodzią
 11. 1976
  • Feliks Żukowski - nagroda za całokształt działalności aktorskiej, reżyserskiej i organizatorskiej w Teatrze im. S. Jaracza
 12. 1975
  • Krystyna Kondratiuk - nagroda w dziedzinie upowszechniania i propagandy tkaniny artystycznej
  • Gryzelda Missalowa - nagroda za prace naukowe dotyczące dziejów przemysłu włókienniczego i klasy robotniczej w okręgu łódzkim
  • Mieczysław Woźniakowski - nagroda za całokształt działalności oświatowej i kulturalnej
 13. 1964
  • Eugeniusz Ajnenkiel - nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury
 14. 1963
  • Jan Dylik - nagroda w dziedzinie nauk przyrodniczych
 15. 1961
  • Bolesław Busiakiewicz - nagroda w dziedzinie publicystyki i dzialalności kulturalno-oświatowej
 16. 1958
  • Kazimierz Dejmek - nagroda pracy aktorskiej za zasługi artystyczne oraz za trwały wkład w rozwój teatru w Polsce
  • Stefania Skwarczyńska - nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia w zakresie teorii literatury oraz za całokształt prac naukowo-badawczych
 17. 1956
  • Józef Pilarski - nagroda za długotrwałą działalność w łódzkim środowisku roboczym oraz szereg doskonałych kreacji aktorskich
herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: