Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

 1. Image 01
 2. Image 02
 3. Image 03
 4. Image 04
 5. Image 05
 6. Image 06
do strony startowej

Przedszkolne Koła

Przedszkolne Koła TPŁ


Zapraszamy Przedszkolne Koła TPŁ do współpracy.
W ofercie: warsztaty w placówce, warsztaty regionalne, spacer po okolicy, sobotnie spacerki i inne ciekawe formy spędzania czasu i poznawania Łodzi.

Zasady współpracy:

 1. Jak założyć Przedszkolne Koło TPŁ;
 2. Oferta dla przedszkoli;
 3. Deklaracja zapisu i lista w plikach pdf do wydrukowania:

Jak założyć Przedszkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi?
Nauczyciel/Opiekun grupy przedszkolnej:

 1. Zgłasza zamiar założenia Koła wysyłając wiadomość do wiceprezesa TPŁ na adres cyganbasia@wp.pl w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z koordynatorem działania.
 2. Zbiera grupę min.25 chętnych przedszkolaków i wypełnia imienną listę przyszłych członków KołaLISTA.
 3. Przekazuje rodzicomDEKLARACJĘ ZAPISU DZIECKA w celu uzupełnienia danych dziecka i wyrażenia zgody na zapisanie do TPŁ.
 4. Zbiera od każdego rodzica składkę członkowską dla dziecka na dany rok szkolny w wysokości 10 zł. oraz wypełnione deklaracje.
 5. Przekazuje do TPŁ:
  1. wypełnioną listę imienną członków;
  2. deklaracje zapisu wypełnione przez rodziców;
  3. składki członkowskie w wysokości 10 zł. od dziecka i 10 zł. od opiekuna Koła;
  4. Ustala z koordynatorem termin i sposób uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Przedszkolnego Koła TPŁ.

Oferta dla Przedszkolnych Kół Towarzystwa Przyjaciół Łodzi:

 1. Warsztaty dla przedszkolaków na terenie przedszkola w terminie ustalonym z koordynatorem – 1-2 razy w roku szkolnym
 2. Spacer po najbliższej okolicy z przewodnikiem – 1 raz w roku szkolnym.
 3. Spotkania informacyjno – konsultacyjne dla opiekunów Kół TPŁ.
 4. Udział w konkursach, warsztatach, lekcjach otwartych itp.

Łódź Nowy Rynek - obecnie Plac Wolności

ŁÓDŹ Nowy Rynek — obecnie plac Wolności

herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: