Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Sekcje i kluby TPŁ


Sekcje

Kluby


Sekcja szkolna

Sekcja szkolna rozpoczęła swoją działalność w 1960 roku, a jej przewodniczącą została Janina Gemel.

Działalność sekcji dążyła do pogłębiania wśród młodego pokolenia znajomości historii miasta, jego zabytków, zachodzących przemian i uczuciowego związania z miastem rodzinnym.

Od 1979 roku funkcję przewodniczącej pełniła Albina Krucińska.

10 grudnia 2007 roku na kadencję 2007-2011 przewodniczącą Sekcji Szkolnej TPŁ została wybrana Janina Mitek.

12 grudnia 2011 roku na kadencję 2011-2015 przewodniczącą Sekcji Szkolnej TPŁ została wybrana Janina Mitek.

14 grudnia 2015 roku na kadencję 2015-2019 przewodniczącą Sekcji Szkolnej TPŁ została wybrana Janina Mitek.


Sekcja wydawnicza

Wiele miejsca w działalności Towarzystwa Przyjaciół Łodzi zajmują sprawy wydawnicze związane z naszym miastem.

W 1978 roku TPŁ wystąpiło do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi z inicjatywą wydania pierwszej pozycji Biblioteki Przyjaciół Łodzi Śpiewnika Łódzkiego

-Pierwszy Śpiewnik Łódzki został wydany w 1978 roku w trzech częściach. Pierwsza część pt: "Ponad brukiem pieśni płyną" w opracowaniu Eugeniusza Ajnenkiela zawiera pieśni tworzące się z łódzkiej klasy robotniczej XIX i początku XX wieku wraz z historią ich powstania. Druga część pt: "Z podwórek i ulic" została opracowana przez Joannę Ludwicką. Znajdują się w niej ułożone według wątków tematycznych piosenki folkloru łódzkiego. Trzecia część redagowana przez Tadeusza Szeberę pt: "Walczyk z miasta wspólnych marzeń" zawiera powojenne piosenki znanych kompozytorów i autorów tekstów.

Kolejną publikacją w ramach Biblioteki Przyjaciół Łodzi było wydawnictwo poświęcone 75-leciu esperanta w Łodzi, które ukazało się jesienią 1983 roku. W setną rocznicę urodzin generała Władysława Andersa TPŁ wydało suplement poświęcony jego postaci.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, wspólnie z Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz Instytutem Socjologii UŁ, zaczęło gromadzić pamiętniki, listy i wspomnienia łodzian.

Sekcja Wydawnicza organizowała szereg konkursów:

Po likwidacji Sekcji Wydawniczej działalność wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Łodzi nie wygasła i jest nadal kontynuowana przez Zarząd TPŁ.


Sekcja tradycji łódzkiej i Łodzi współczesnej

Sekcja została założona w 1967 roku, a jej pierwszym prezesem został Zdzisław Konicki.

Zajęła się organizacją prelekcji i odczytów, np.: "Historia Łodzi", "Zabytki Łodzi", "Z przeszłości Łodzi", "Architektura dawnej Łodzi do końca XIX wieku", "Łódzka secesja". Organizowała także wystawy: "Łodzianie w starej fotografii", "Łódź w pocztówkach", "Co nam zostanie ze Starej Łodzi". W cyklu "Poniedziałki łódzkie" organizowano spotkania z działaczami gospodarczymi i administracyjnymi Łodzi dla zapoznania społeczeństwa z historią i rozwojem miasta.

Sekcja była także organizatorem wycieczek po Łodzi: tramwajowych, pieszych i autokarowych.

Z czasem działalność Sekcji Tradycji Łódzkich i Łodzi Współczesnej została zawieszona, a w jej miejsce w 1980 roku powołano Sekcję Turystyczną.


Sekcja turystyczna

Sekcja turystyczna została powołana do życia uchwałą Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Łodzi 5 czerwca 1980 roku jako kontynuacja Sekcji Tradycji Łódzkiej i Łodzi Współczesnej, której przewodniczącym został Stanisław Łukawski, a jego zastępcą Henryk Szubert.

Głównym polem działalności Sekcji stały się cotygodniowe piesze wycieczki po Łodzi. Do 1984 roku zostało zorganizowanych 1300 wycieczek. W 1985 roku sekcja turystyczna zorganizowała szereg prelekcji tematycznie związanych z historią „starej” Łodzi oraz z ówczesnymi perspektywami rozwojowymi. Organizowano cotygodniowe sobotnie wycieczki piesze z cyklu „Spacerem po Łodzi” oraz wycieczki autokarowe.

Sekcja Turystyczna, której przewodniczącym był Stanisław Łukawski, wkomponowała się w atmosferę historii miasta Łodzi organizując różne imprezy związane z zakresem swojej działalności. Cieszące się dużym zainteresowaniem społeczeństwa sobotnie lub niedzielne piesze wycieczki po dzielnicach miasta przybliżały każdemu uczestnikowi dawną i współczesną Łódź. W 1992 roku Stanisław Łukawski opracował trasy wycieczek pieszych o różnorodnej tematyce: od przedwojennych osiedli mieszkaniowych, poprzez zabytki ulicy Piotrkowskiej, muzea, aż do wystawy marynistycznej. Za swoją wieloletnią działalność został nagrodzony odznaką „Za zasługi dla Łodzi”. W 1994 roku z okazji 100-lecia urodzi Juliana Tuwima (1894-1994) Sekcja przygotowała okolicznościowe wycieczki po Łodzi szlakiem Tuwima. W 1996 roku przed Świętem Zmarłych zorganizowano spotkanie łodzian pod nazwą „Szlakiem pamięci”, podczas którego ponad 300 osób przemierzało w ekumenicznej wędrówce zespół trzech cmentarzy przy ulicach Ogrodowej i Srebrzyńskiej z udziałem przedstawicieli różnych wyznań.

W kolejnych latach kontynuowane były „Spacery po Łodzi” w ramach sobotnich lub niedzielnych wędrówek, a prezesem sekcji był Ryszard Bonisławski. W 1998 roku Sekcja Turystyczna wraz z „Filmową Encyklopedią Łodzi” zorganizowała wycieczkę autokarową do Przedborza z okazji obchodów 575 rocznicy nadania naszemu miastu aktu lokacyjnego, wycieczce przewodniczył Ryszard Bonisławski prezes sekcji. Pod tablicą upamiętniającą lokację Łodzi złożono kwiaty, a było to w przeddzień tak ważnej rocznicy. Następnego dnia – 29 lipca – członkowie TPŁ wzięli udział w uroczystym odsłonięciu kamienia pamiątkowego na Starym Rynku oraz w spotkaniu z Prezydentem Miasta Łodzi, podczas którego Krystyna Bobrowiska i Ryszard Bonisławski otrzymali okolicznościowe medale za wieloletnią działalność kulturalną i oświatową. Z okazji Święta Zmarłych spacer ekumeniczny zgromadził około 500 uczestników, których poprowadzili Ryszard Bonisławski i Bogumił Zawadzki, a trasa wiodła m.in. alejkami, gdzie znaleźli miejsce wiecznego spoczynku bohaterowie walk o niepodległość Polski z 1918 roku.

13 grudnia 1999 roku nowym przewodniczącym sekcji Turystycznej TPŁ został Władysław Tomaszewicz piastując tę funkcję do początku 2007 roku. Od 2007 roku do końca kadencji funkcję przewodniczącego sekcji pełnił prof. Jan Siciński przy wsparciu Marty Zawadzkiej. W ciągu tych lat odbywały się cykliczne spacery sobotnie o przeróżnej tematyce m.in. „Szlakiem kolei obwodowej”, „Do miast satelickich”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i bardzo liczną frekwencją, spacery te prowadził Bogumił Zawadzki, a czasem zastępowała go córka Marta Zawadzka. W 2004 roku zgodnie z potrzebami Sekcja zorganizowała tematyczne spacery i wycieczki uwzględniając rocznice historyczne i ogłoszony „Rok Niemiecki”. Ci sami przewodnicy oprowadzali uczestników m.in. „Łódzkimi adresami Juliana Tuwima” w związku ze 110 rocznicą jego urodzin i „Śladami łódzkiego getta” w 60 rocznicę jego likwidacji. Od 2006 roku TPŁ rozpoczęło organizowanie wycieczek towarzyszących Wędrownemu Festiwalowi Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski, podczas których uczestnicy mają okazję zwiedzić interesujące i często mało znane miejsca naszego regionu, znajdujące się na trasie koncertów. W dalszym ciągu realizowano dla mieszkańców miasta spacery i wycieczki, których głównym celem było popularyzowanie historii i kierunków współczesnego rozwoju Łodzi. Prezes TPŁ Ryszard Bonisławski wspólnie z Joanną Podolską z „Gazety Wyborczej” zorganizowali 11 wycieczek (spacerów) po Łodzi nawiązujących do wydawanych przez gazetę Spacerowników, które przyciągały tłumy zainteresowanych.

10 grudnia 2007 roku na kadencję 2007-2011 przewodniczącą Sekcji Turystycznej TPŁ została wybrana Marta Zawadzka.

12 grudnia 2011 roku na kadencję 2011-2015 przewodniczącą Sekcji Turystycznej TPŁ została wybrana Marta Domańska.

14 grudnia 2015 roku na kadencję 2015-2019 przewodniczącą Sekcji Turystycznej TPŁ została wybrana Marta Domańska.


Sekcja imprezowo — kulturalna

Zadaniem sekcji imprezowo-kulturalnej jest organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych, m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Członkowie sekcji biorą także udział w wielu spotkaniach, imprezach i przedsięwzięciach reprezentując na nich Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. W ramach działalności sekcji przyznawane były nagrody Srebrna Łódka, a od 2007 roku wręczane są Medale Pro Publico Bono im. Sabiny Nowickiej. Obie nagrody są przez teatry traktowane jako wyróżnienia o czym najlepiej świadczą ich prezentacje w foyer.

10 grudnia 2007 roku na kadencję 2007-2011 przewodniczącą Sekcji Imprezowo-Teatralnej TPŁ została wybrana Jadwiga Kolanek.

12 grudnia 2011 roku na kadencję 2011-2015 przewodniczącą Sekcji Imprezowo-Teatralnej TPŁ została wybrana Jadwiga Kolanek.

14 grudnia 2015 roku na kadencję 2015-2019 przewodniczącą Sekcji Imprezowo-Teatralnej TPŁ została wybrana Jadwiga Kolanek.


Klub miłośników teatru

Działalność Klubu została zainaugurowana 27 marca 1962 roku przez Gustawa Holoubka.

Spotkanie Klubu Miłośników Teatru

Klub rozpoczął działalność od tak zwanych "Piątków teatralnych" - spotkań z aktorami teatrów łódzkich w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki przy ulicy Piotrkowskiej 86. Przewodniczącym klubu został Roman Kaczmarek, a zastępcą Krystyna Bobrowska, która od 1963 roku pełniła funkcję przewodniczącej.

Klub wspólnie z prasą łódzką organizował plebiscyt na najpopularniejszych aktorów scen łódzkich oraz na najlepszy spektakl sezonu. Z czasem plebiscyt ten przerodził się w nagrodę Srebrnej Łódki, która przyznawana była od 1967 roku. W latach 1970-1997 Klub wspólnie z Muzeum Historii Miasta Łodzi zorganizował 27 poetycko-muzycznych wieczorów wspomnień poświęconych zmarłym w danym roku ludziom teatru "Cieniom sceny łódzkiej". W 2003 roku wznowiono spotkania.

W marcu 1972 roku klub zainicjował doroczny konkurs na szkolną recenzję teatralną adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, który realizowany był przez około 30 lat.

Klub był organizatorem wielu imprez i wystaw, wydał także liczne publikacje.

Klub Miłośników Teatru był również inicjatorem budowy pomnika Leona Schillera, który odsłonięto w 1982 roku.

25 czerwca 1981 roku odbyło się spotkanie członków TPŁ z Kazimierzem Dejmkiem w związku z jego przejściem do Teatru Polskiego w Warszawie. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi na pożegnanie ofiarowało mu symboliczną "Złotą Łódkę" z podziękowaniem za lata twórczej pracy w naszym mieście.

W 1991 roku klub został przekształcony w Sekcję Teatralną, a następnie w 2007 roku w Sekcję Imprezowo-Teatralną.


Klub miłośników filharmonii

Klub został powołany do życia w kwietniu 1965 roku. Jego założycielem i przewodniczącym był Henryk Borzykowski.

Celem klubu było podniesienie kultury muzycznej w naszym mieście. Chodziło szczególnie o zachęcenie łodzian, a przede wszystkim młodzieży, do uczestnictwa w koncertach symfonicznych.

Klub był autorem wniosku do władz miasta o wybudowanie nowego gmachu dla filharmonii.

W ramach działalności klubu organizowano spotkania z: wybitnymi wirtuozami (Władysławem Kędrą, Konstantym Kulką, Reginą Smendzianką, Wandą Wiłkomirską, Zbigniewem Szymonowiczem), artystami operowymi (Delfiną Ambroziak, Stefanią Woytowicz), muzykologami i krytykami (Jerzym Waldorffem, Stefanem Kisielewskim, Romanem Iżykowskim, Franciszkiem Wesołowskim) i innymi.

Niestety wraz ze śmiercią przewodniczącego działalność klubu zamarła.


Klub miłośników literatury współczesnej

??????????


Klub miłośników poezji

Rozpoczął swoją działalność w 1980 roku. Jego przewodniczącym został dr Henryk Pustkowski. 24 listopada 1980 roku klub zorganizował uroczysty wieczór poświęcony twórczości Czesława Miłosza - laureata literackiej nagrody Nobla. Klub zajmował się wspieraniem debiutów poetów-robotników łódzkich.

W ramach klubu wydano kilka folderów opisujących dokonania łódzkich poetów.


Klub miłośników przyrody

Klub miłośników przyrody rozpoczął działalność w lutym 1983 roku, przewodniczącym został Jan Siciński - pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego.

Podstawowym celem klubu była szeroko zakrojona działalność na rzecz ochrony naturalnego środowiska na terenie miasta i jego okolic. Jako priorytetową sprawę uznano wtedy przeniesienie Lunaparku z Parku na Zdrowiu na inny teren, ponieważ jego wykorzystanie jako atrakcji rozrywkowej negatywnie wpływa na otoczenie m.in. zniszczenia w starym drzewostanie i roślinności oraz zakłócanie spokoju żyjącym tam zwierzętom. Wysyłane systematycznie monity i petycje nie zostały jednak rozpatrzone przez władze miasta, a Lunapark nadal funkcjonował.

W materii przyrody cenną inicjatywą było wystąpienie Towarzystwa, zwracające uwagę na konieczność objęcia ochroną starego, stuletniego drzewostanu o powierzchni 3 hektarów znajdującego się przy ulicy Liściastej. Wspomniany kompleks wraz z rozebranym podczas okupacji hitlerowskiej dworkiem pierwotnie stanowił własność bohaterów powstania styczniowego – Marii i Konstantego Piotrowiczów.


herb
do góry strony
paw_mak © aktualizowana dnia: