Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 12

www.tplodzi.eu

TPŁ
Łódź 90-406,
ul. Piotrkowska 17 lok.12
tel.: 607 828 892
tplodz1959@wp.pl

mural

Spacerki 2010


SPRAWOZDANIE
24 kwietnia 2010

Temat: Księży Młyn
Uczestnicy: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 160,
Publicznego Gimnazjum nr 22
i Domu Dziecka nr 9 przy ul. Bednarskiej - około 30 osób
Za udział w spacerze dziękuję także następującym nauczycielom:
pani Małgorzacie Karykowskiej ze Szkoły Podstawowej
nr 160, paniom: Urszuli Galeckiej,
Iwonie Polak i Magdalenie Wędrychowicz z Publicznego
Gimnazjum nr 22 oraz pani Agnieszce Kokosińskiej z Domu Dziecka nr 9.
Przewodnik: Agnieszka Wasiak
GALERIA ZDJĘĆ

SPRAWOZDANIE
6 listopada 2010

Temat: Historia i zabytki Starego Cmentarza
Uczestnicy: W spacerze wzięło udział 9 placówek oświatowych:
5 szkół podstawowych (nr 19, 44, 51, 137, 160),
2 gimnazja (nr 22 w Łodzi i Publiczne Gimnazjum
im. K. Jagiellończyka w Rzgowie) oraz ZSS nr 6 i SOSW nr 2 Reymontówka.
Historię i zabytki Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej
w Łodzi poznawało 125 uczniów pod opieką 13 nauczycieli i rodziców.
Przewodnik: Agnieszka Wasiak
GALERIA ZDJĘĆherb
Kalendarium:
notatki ze spacerów 2018
Znalezione w sieci:
do góry strony
paw_mak © aktualizowana dnia: