Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Spacery 2019


Spacer 1 grudnia 2019 r.
Artur Rubinstein i miejsca z nim związane.
Kolejny spacer z cyklu: Muzycy, aktorzy, twórcy w 100-lecie województwa łódzkiego odbył się 1 grudnia 2019 r. i poświęcony był wybitnemu łodzianinowi – Arturowi Rubinsteinowi. Spotkaliśmy się przed domem, w którym przyszły pianista spędził dzieciństwo, a przed którym stoi dziś znana rzeźba Fortepian Rubinsteina. Po przeciwnej stronie ul.Piotrkowskiej odnaleźliśmy sylwetkę muzyka pośród innych wybitnych łodzian upamiętnionych na muralu. Pasażem doszliśmy do kamienicy (przy ul.T.Kościuszki 27), w której mieszkali rodzice Juliana Tuwima po jego wyjeździe z Łodzi.

Idąc ul. 6 Sierpnia i fragmentem ul. Piotrkowskiej, dotarliśmy do Grand Hotelu – ostatniego łódzkiego adresu poety. Na ul.R.Traugutta zatrzymaliśmy się przy hotelu Savoy, w którym występował kabaret Bi Ba Bo. Podziwialiśmy też kolorowy mural z podobizną Artura Rubinsteina, zdobiący kamienicę stojąca tuż przy ul.H.Sienkiewicza. Nasz spacer zakończyliśmy przy budynku Filharmonii, noszącej dziś imię sławnego pianisty.

Spacer prowadziła Anna Drzewiecka.


Spacer 30 listopada 2019 r.
Śladami początków teatru łódzkiego
30 listopada 2019 r. wycieczka wiodła trasą początków teatru i muzyki w Łodzi. Uczestniczyło w niej 15 osób. Zaczęliśmy od Teatru Powszechnego (pierwszy łódzki spektakl po II wojnie) - przedwojennej siedziby „Sangerhaus”,
oraz śladów Teatru Wielkiego Sellina (największego teatru w Polsce), w którym pierwszy raz wystąpiła Łódzka Orkiestra Symfoniczna;
Dalej poznaliśmy kolejno:
- najlepszy ogródek muzyczny w Hotelu Manteuffel - potem STS „Cytryna”;
- salę występów Sceny Robotniczej TUR W. Wandurskiego;
- cukierni (z koncertami) na Placu Wolności;
- dawny kościół ewangelicko-augsburski z najlepszym niemieckim chórem Kirchengesang -Verain der Sankt Trinitatis;
- Teatr Popularny Józefa Pilarskiego, który występował w dawnej stołówce pracowniczej fabryki I. Poznańskiego, i inne teatry robotnicze;
- kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, w którym powstał chór wotywny;
- siedzibę Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki przy ul. Ogrodowej 34.
Wspomnieliśmy też o salach pamięci Artura Rubinsteina i Aleksandra Tansmana, znajdujących się w Muzeum Miasta Łodzi.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Cezary Kanar.


Spacer 23 listopada 2019 r.
Spacerkiem od Teatru Jaracza do Teatru Muzycznego
W dniu 23 listopada 2019 r.zimna i wietrzna pogoda nie sprzyjała spacerowaniu, ale najwytrwalsi nie zawiedli. Na miejsce zbiórki - przy budynku Magdy przyszło kilkanaście osób. Ulicą S. Jaracza doszliśmy do teatru jego imienia. Później, oglądając po drodze  dawne fabryki i pałace: Arnolda Stillera i Edmunda Stefanusa oraz Kestenbergów,  dotarliśmy do Teatru Wielkiego. Pani przewodnik opowiadała  o życiu oraz bogatej i różnorodnej twórczości Stanisława Moniuszki. Wspomniała też o historii i repertuarze Teatru Wielkiego oraz Teatru Muzycznego.

Spacer prowadziła Agnieszka Kołacz


Spacer 16 listopada 2019 r.
Aktorzy i muzycy patronami ulic nowego Widzewa
16 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy nasz spacer na krańcówce tramwajowej Augustów, gdzie poznaliśmy krótką historię powstawania widzewskich osiedli. Następnie przeszliśmy kilkoma osiedlowymi uliczkami bez nazwy.

Trasa: ul. Michała  Lermontowa, ul. Andrzeja Sacharowa (dawniej Maksyma Gorkiego), ul.ks.Zdzisława Wujaka, ul.Piotra Czajkowskiego, ul.Mieczysławy Ćwiklińskiej, Rondo Sybiraków, ul.Jarosława Haszka, ul.Bedrzicha Smetany, ul. Józefa Elsnera, ul. Abramka Koplowicza, ul. Alberta Chmielowskiego, ul. Beli Bartoka. Zakończyliśmy spacer. (2,5 godz.) na ul. Rokicińsskiej. Po drodze zatrzymywaliśmy się, żeby opowiedzieć o niektórych osiedlowych obiektach. Były to m. in.:szkoły, przedszkola, Osiedlowy Klub "Kubuś", kościół pw.Matki Boskiej Jasnogórskiej, Lasek Widzewski (karmiliśmy wiewiórki), obiekty sportowe, obiekty MOPS, rzeźby, tablica mówiąca o pierwszym zasiedlonym bloku, tężnia, kamień upamiętniający powstanie parku Górka Widzewska (na szczycie górki zrobiliśmy sobie zdjęcie na mostku), kościół pw.św.Brata Alberta Chmielowskiego (przed wejściem do kościoła znajduje się jego pomnik, a dalej na dziedzińcu - pomnik Papieża Jana Pawła II i mała replika krzyża z Giewontu.

Spacer bardzo udany, chociaż nie przeszliśmy wszystkimi ulicami osiedla, bo to niemożliwe ze względów czasowych. W naszej wędrówce uczestniczyli również mieszkańcy osiedla, którzy uzupełniali informacje przekazywane przez panią przewodnik.

Spacer prowadziła Bogdana Kucharska


Spacer 10 listopada 2019r.
Ci, co spoczywają na cmentarzu na Dołach 10 listopada 2019 r. odbył się spacer po zespole cmentarnym Doły. Uczestnicy (30 osób) wraz z przewodnikiem, wyruszyli o godzinie 10.00 z rogu ulic: G. Palki i Smutnej. Odwiedziliśmy miejsca pochówku ludzi związanych z łódzką (i nie tylko) kulturą i sztuką. Poznaliśmy dzieje życia takich uznanych artystów jak: Jadwiga Andrzejewska, Katarzyna Kobro czy Kiejsut Bacewicz. Dowiedzieliśmy się również o tych innych - nieco dziś zapomnianych, jak: Adam Ochocki (współtwórca komiksu o Wicku i Wacku), Horacy Sarfin (satyryk, popularyzator szmoncesów żydowskich) czy Edward Ciuksza (muzyk, założyciel Łódzkiej Orkiestry Mandolinistów).
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Krzysztof Olkusz.


Spacer 9 listopada 2019 r.
Szlakiem wybranych łódzkich kin
9 listopada 2019 r. w spacerze wzięło udział 25 osób.
Start - Pasaż Schillera - Tu uczestnicy zapoznali się z historią  kinematografii na świecie i w Łodzi
- podwórze przy ul.Piotrkowskiej 120 – Działało tutaj najstarsze łódzkie kino założone przez braci Krzemińskich;
- przejście w kierunku ulicy J.Tuwima – Zatrzymaliśmy się przy dawnych kinach: Wisła oraz Odeon;
- podwórze przy ul. H. Sienkiewicza 40 – Tu było kino Tatry;
- idąc dalej ul.H.Sienkiewicza doszliśmy do Filharmonii, za którą działało kino Bałtyk;
- przejście ulicami: G.Narutowicza i Piotrkowską do ul.Zielonej. Pod nr 2 pozostał ślad po kinie Młoda Gwardia;
- Dalszy spacer przebiegał ul.Piotrkowską. Doszliśmy do ul.S.Jaracza, gdzie pani przewodnik opowiedziała o historii kinoteatru Urania (stworzonego przez ojca Eugeniusza Bodo - Teodora Junoda) oraz kin działających dawniej w podwórzach ul. Piotrkowskiej pod numerami: 15 i 17;
- Powróciliśmy w okolice Grand Hotelu, by poznać historię Grand Kina, a na zakończenie
- kina Polonia, które znajdowało się w podwórzu pod numerem 67.

Spacer prowadziła Anna Nowalińska-Ambroziak


Spacer 3 listopada 2019 r.
Wokół Teatru Wielkiego
Drugi z cyklu spacerów tematycznie związany był z jednym z patronów 2019 roku – Stanisławem Moniuszką. 3 listopada piętnastoosobowa grupa miłośników Łodzi spotkała się przed Teatrem Wielkim. To w tym gmachu rozbrzmiewały wielokrotnie dźwięki arii z Halki czy Strasznego dworu. I choć kompozytor nie był w żaden sposób związany z Łodzią, to przecież właśnie stworzona przez niego Prząśniczka stała się hejnałem naszego miasta.

Dalsze kroki skierowaliśmy na ul. S. Jaracza, by przez park im. S. Staszica, dojść do domu przy ul. G. Narutowicza 77, w którym w latach 1945-1950 mieszkał Władysław Strzemiński. Odwiedziliśmy jeszcze dom urodzenia Juliana Tuwima, przy ul. J. Kilińskiego 46 (dawna Widzewska 44), aby zakończyć nasz spacer przy Parku im. S. Moniuszki (Dawnym Kolejowym).

Spacer prowadziła Anna Drzewiecka


Spacer 2 listopada 2019 r.
Łódzkie teatrzyki i kabarety w życiu J. Tuwima
2 listopada 2019 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań plenerowych pod nazwą: Muzycy, aktorzy, twórcy w 100-lecie województwa łódzkiego. Tematem dwugodzinnego spaceru były łódzkie teatrzyki i kabarety, które stały się ważnymi obiektami w biografii Juliana Tuwima.

Spacer rozpoczął się przy ul. H. Sienkiewicza 46, przed budynkiem dawnego rosyjskiego gimnazjum męskiego, do którego uczęszczał Tuwim. Podczas nauki w tej szkole zaczął pisać wiersze i odwiedzać łódzkie  kabarety. W spacerze uczestniczyło siedem osób. Jego trasa prowadziła do miejsca, w którym znajduje się popiersie J. Tuwima (ul.Moniuszki). Dawniej był tu ogród ze scenką kabaretową prowadzoną przez Konrada Toma. Bywał tu Tuwim. Tom utorował mu drogę do współpracy z kabaretem jako widowiskiem estradowym.

Następnym punktem spaceru był hotel Savoy (ul.Traugutta), w którym działał kabaret Bi-Ba-Bo. Z tym kabaretem współpracował Tuwim.
Spacer zakończył się w miejscu gdzie znajdował się dawniej kinoteatr kabaretowy "Urania" (u zbiegu ulic: Piotrkowskiej i S. Jaracza).
O nim, jako o swoim ulubionym, wspomina Tuwim. Tu w 1915 roku wystawiono jego rewię.

 

Spacer prowadził Marek Fontański


W dniu 19 października odbył się spacer podsumowujący dotychczasowy cykl Ulice Łodzi.
Nosił on tytuł: "Od Górnego do Czerwonego Rynku". Rozpoczął się o godz. 10.00 przed pomnikiem W. S. Reymonta na Placu Reymonta. Kilka pań wędrowało z przewodnikiem, podziwiając najciekawsze budowle przy placu, łącznie z Ogrodami Geyera. Następnie wszyscy rozpoczęli spacer ulicą Rzgowską, zatrzymując się kilkakrotnie w najciekawszych miejscach, a najdłużej na terenie dawnej fabryki Stolarowa i w parku przy ulicy Leczniczej. Wycieczka trwała 2 godziny, a panie były bardzo zadowolone z jej przebiegu.

Spacer prowadził Cezary Kanar


Spacer 8 czerwca 2019 r.
Spacer miał swój start przy krańcówce autobusowej na Janowie. Przeszliśmy aleją Hetmańską i ul. Oleńki Billewiczówny, otrzymując krótką informację o Olędrach i nazwie Olechów oraz o kościele pw. św. Jana XIII (jedyny w Polsce kościół pod takim wezwaniem ).

Następnie poszliśmy do okazałego wejścia na teren Osiedla Sienkiewiczowskiego (nazwy ulic związane z bohaterami "Trylogii" i "Krzyżaków") i ul. Ketlinga,( po drodze kamień z tablicą upamiętniającą 25-lecie powstania osiedla), a dalej schodkami nad rurami ciepłowniczymi poszliśmy ul.Ziemowita do ul. Dąbrówki i doszliśmy do Szkoły Podstawowej nr 205.

Za rurami zaczyna się Osiedle Słowiańskie i z tym określeniem związane są nazwy poszczególnych ulic. Ul. Dąbrówki przeszliśmy do ul. Zakładowej i, obok sklepu „Netto”, doszliśmy do opuszczonego cmentarza ewangelicko-augsburskiego z połowy XIX w. Powróciliśmy do ul. Zakładowej. Minęliśmy: Szkołę Podstawową nr 141, kościół pw. Jana Ewangelisty przy ul. Kazimierza Odnowiciela. Weszliśmy do parku "Źródła Olechówki". Wędrowaliśmy do mostku na rzece, dalej krótko wzdłuż rzeki do drugiego mostku i przez tory tramwajowe do ul.ks.Janusza Mazowieckiego.

Na koniec doszliśmy do osiedlowego centrum handlowego i al. Hetmańską - do przystanku tramwajowego (9, 10) i autobusowego( 72,80,96).

Spacer prowadziła Bogdana Kucharska


Spacer 25 maja 2019 r.
Wycieczka po Rudzie Pabianickiej (Marysin, Chachuła) tradycyjnie rozpoczęła się o godzinie 10.00. Jej trasa biegła ulicami: Pabianicką, Odrzańską Sopocką, W. Reymonta, Starogardzką, Odrzańską, Zuchów, Hoffmanowej, Notecka i Dubois.
W spacerze wzięło udział około 30 osób.

Część Rudy Pabianickiej po prawej stronie ul. Pabianickiej od Dubois do Odrzańskiej nazywa się Marysin. Dalej, w stronę Lublinka jest Chachuła. Bardziej znana jest Ruda z drugiej strony: Stawy Stefańskiego, Rudzka Góra, wille na ul. Popioły czy teren dawnych wyścigów. Marysin i Chachuła są jednak bardzo ciekawe, ale mało znane i dlatego dziś właśnie poznawaliśmy te okolice.

Spacer prowadził Cezary Kanar


Spacer 11 maja 2019 r.
Spacer trasą "Ulicami Starego Miasta" rozpoczął się przy głazie upamiętniającym nadanie Łodzi praw miejskich przez Władysława Jagiełłę w 1423 r. Wycieczkowiczom przybliżył klimat nieistniejących już kamienic, podwórek, dróg czy żydowskich jatek oraz synagog. Trasa nie ominęła zaułków wokół placu Kościelnego.  Spacer trwał 2,5 godziny i zakończył się przy ulicy Lutomierskiej.
Wzięło w nim udział około 30 osób w różnym wieku.

Spacer prowadził Krzysztof Olkusz


Spacer 27 kwietnia 2019 r.
W sobotę  27 kwietnia o godzinie.10 spotkaliśmy się z grupą łodzian lubiących poznawać różne zakątki naszego miasta. Zbiórka była przy skrzyżowaniu ul.S.Sterlinga (dawnej Nowotargowej) i ul. S. Jaracza (dawnej Cegielnianej).

Przewodniczka w kilku zdaniach opowiedziała o Teatrze  Wielkim i o ul. S. Jaracza. Zapoznała wszystkich z historią rodziny Kestenbergów, których piękna willa w stylu secesji  wiedeńskiej stoi przy ul. S. Sterlinga.

Następnie doszliśmy do Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza, a potem do szpitala im. Rydygiera. Poznaliśmy też historię dawnego więzienia pod nr.16/18 . Doszedłszy do końca ulicy, do szpitala im. S.Sterlinga, weszliśmy do parku Helenów i zatrzymaliśmy się przy pomniku Armii Łódź. Idąc  przez park obejrzeliśmy ślady dawnej świetności rodziny Anstadtów.

  Wychodząc bramą od ul. Północnej, posłuchaliśmy historii „Ochronki dla  dziewcząt” (przy ul. Północnej 39) powstałej z fundacji  Anny i Jakuba Hertzów. Przy ul. Anstadta 7 przewodniczka opowiedziała o więziennej przeszłości obecnej szkoły - XII  LO.
W spacerze wzięło udział ponad 45 osób.

Spacer prowadziła Agnieszka Kołacz


Spacer 13 kwietnia 2019 r.
Spacer rozpoczął się u zbiegu ulic Wschodniej i Północnej, gdzie uczestnicy wysłuchali opowieści o dawnej, nieistniejącej już Łodzi.

Przewodnik opowiedział o początkach ulicy Wschodniej, o rynku zwanym „Szachermarkt” i o rewirze żydowskim. W trakcie spaceru wyjaśnił między innymi historię obecnych tu kiedyś licznych żydowskich domów modlitwy. Zaprowadził spacerowiczów do kamienic, w których mieszkali Józef Piłsudski i Władysław Reymont. Wskazał miejsce związane z "Tyglem Kultury", którego redakcja mieściła się przy tej ulicy.

Opowiedział o kultowej restauracji „Golonka”, a także o sąsiadujących z nią miejscach, takich jak siedziba obecnego IV LO czy ulica Włókiennicza z jej płaskorzeźbą - fontanną.
W spacerze uczestniczyło 36 osób.

Spacer prowadził Krzysztof Ambroziak


Spacer 30 marca 2019 r.
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy przy rogu ul. Wólczańskiej i ul. A. Próchnika. Tym razem zainteresowanych było ponad 40 osób. Z ciekawością słuchaliśmy opowieści przewodnika. Stare kamienice odkrywały przed nami swoje tajemnice. Dłużej zatrzymaliśmy się przy „perełce” europejskiej secesji - przepięknej willi Leopolda Kindermanna. Obiekt ten zawsze wzbudza wielkie zainteresowanie osób, które widzą go po raz pierwszy.

Spacer prowadził Łukasz Pastusiak


Spacer 16 marca 2019
Spacer rozpoczął się o godzinie 10.00  a zakończył o 11.50. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób. Tematem wiodącym była ulica Północna. Na trasie znalazły się dwa obiekty szpitalne: dawny Szpital Miłosierdzia, obecnie MSWiA, zbudowany przez środowisko łódzkich ewangelików, oraz dawny Szpital Żydowski im. Poznańskich. Ponadto uczestnicy spaceru obejrzeli budynki, w których znajdował się Ewangelicki Dom Sierot Parafii św. Trójcy oraz sierocińce założone przez małżonków Hirszbergów i Hertzów.

Jednym z punktów zaproponowanej uczestnikom trasy był Teatr Muzyczny, który w obecnym gmachu (ul. Północna 47/51) ma swoją siedzibę od 1964 roku. Ulica Północna to także miejsce działalności rodzin Anstadtów i Biedermannów. Uczestnicy spaceru zapoznali się z historią łódzkiego browarnictwa, parku Helenów oraz obejrzeli rezydencję Biedermannów znajdującą się przy rogu ulic Północnej i Franciszkańskiej. Kolejnymi punktami spaceru były: dawna krańcówka tramwajowa i Park Staromiejski.
Wędrówka po ulicy Północnej zakończyła się przy neorenesansowej kamienicy Szykierów (ul.Północna 1/3).

Spacer prowadził Marek Fontański


Spacer 2 marca 2019 r.
Spacer rozpoczął się przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul Łąkowej. Ponad 60 uczestniczących w nim osób dowiedziało się o historii tej niezwykłej świątyni – votum wdzięczności za zwycięstwo w bitwie warszawskiej. Chwilę refleksji i zadumy poświęcono też upamiętnionym w pomniku katyńskim żołnierzom polskim. Następnie spacerowaliśmy ulicami związanymi z bohaterami 1920 roku: Stanisławem Pogonowskim, 28 Pułkiem Strzelców Kaniowskich, Lucjanem Żeligowskim. Zatrzymaliśmy się przy miejscach dawnych obozów przesiedleńczych z czasów II wojny światowej. Wędrówka była ciekawa szczególnie dla wielu mieszkających w tym rejonie osób, które poznały historię mijanych codziennie, a jednak mało znanych miejsc.

Spacer prowadziła Anna Drzewiecka


Spacer 16 lutego 2019 r.
Spacer rozpoczął się o godzinie 10:00 przy zbiegu ulic Limanowskiego i Zgierskiej. Doskonała pogoda pewnie wpłynęła na frekwencję, gdyż na miejscu zbiórki stawiło się 41 osób.

Trasa spaceru wiodła głównie ulicą Limanowskiego, ale zobaczyliśmy też ciekawe miejsca na ulicach: Rybnej i Drukarskiej. Początkowo uczestnicy wysłuchali opowieści o Bałutach oraz o łódzkim getcie, po czym ruszyli do miejsc związanych z żydowską przeszłością Bałut. Wygląd obecny miejsc porównywali z archiwalnymi zdjęciami. Następnie zobaczyli dwie ściany, na których dziś znajdują się murale. Jeden pochodzi jeszcze z czasów PRL, drugi – współczesny - to tzw. Mural Gortata.

Kolejny przystanek na trasie znajdował się przy ulicy Rybnej, gdzie spacerowicze zobaczyli pozostałości pierwszego łódzkiego Cmentarza Żydowskiego i poznali historię kamienic przy Rybnej. Wrócili na ul. Limanowskiego, gdzie wysłuchali opowieści o kinach niegdyś się tam znajdujących. Kolejną ulicą była Drukarska, przy której poznaliśmy niezwykle ciekawą historię Eugenii Steinbart. Zatrzymaliśmy się też przy dwóch kościołach: polskokatolickim pw. Świętej Rodziny oraz rzymskokatolickim pw. Św. Marka Ewangelisty. Na koniec spaceru wszyscy zatrzymali się przy gmachu dawnej Szkoły Powszechnej. Sobotnia wycieczka zakończyła się w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się fabryka Wilhelma Zimmera.

 

Wycieczkę prowadziła Anna Muszyńska


Spacer 2 lutego 2019 r.
Nowe Centrum Łodzi – część miasta, która powstała w związku z przebudową Dworca Fabrycznego i dawnej elektrociepłowni .  W  czasie spaceru odwiedziliśmy dworzec kolejowy  oraz teren po elektrociepłowni EC1. Przeszliśmy nowopowstałymi ulicami Łodzi, upamiętniającymi rody fabrykanckie: Poznańskich, Scheiblerów, Grochmanów i innych oraz filmowców: Krzysztofa Kieślowskiego, Wojciecha Hasa, Barbary Sas-Zdort. Dowiedzieliśmy się, kim był prof. Janusz Szosland - patron placu na terenie EC1.

Spacer prowadziła Elżbieta Pędziwiatr


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: