Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej

Turniej Wiedzy Historycznej o Łodzi
i regionie łódzkim 2019


III Turniej Wiedzy Historycznej o Łodzi i regionie łódzkim 2018

27 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi odbyła się uroczystość zakończenia i podsumowania III Turnieju Wiedzy Historycznej o Łodzi i regionie łódzkim dla uczniów łódzkich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. W finale turnieju zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.

Do finału turnieju zakwalifikowało się 6 łódzkich szkół podstawowych: SP nr 7, SP nr 10, SP nr 64, SP nr 110, SP nr 111, SP nr 190.

Jury turnieju w składzie:
Agnieszka Ślusarska historyk - przewodnicząca jury,
Małgorzata Balicka historyk – członek jury,
Barbara Kaczmarek nauczyciel techniki – członek jury,
Wiesława Najgebauer plastyk – członek jury,
Anna Wójcik matematyk – członek jury,
Janina Mitek historyk – sekretarz jury,
po podliczeniu punktacji, przyznało następujące nagrody:

Protokół z przebiegu III Turnieju Wiedzy Historycznej o Łodzi i regionie łódzki w roku szkolnym 2017/2018 w pliku pdf: Protokół z przebiegu III Turnieju Wiedzy Historycznej

Laureatom i wyróżnionym finalistom oraz ich opiekunom zostały wręczone dyplomy, podziękowania i nagrody. Na zakończenie uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi pod kierunkiem p. Agnieszki Ślusarskiej przedstawili prezentację multimedialną na temat historii województwa łódzkiego w związku z jego jubileuszem stulecia. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi składa serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi za współorganizację turnieju.


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: